Uchwała nr 7

Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Mieszkańcy Woli Gołkowskiej i Okolic
z dnia 7 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej

 

§ 1

Walne Zgromadzenie dokonało jednogłośnego wyboru nowych władz na następujące stanowiska w Komisji Rewizyjnej:

  • przewodniczący – Tomasz Nawrot
  • zastępca przewodniczącego – Agnieszka Stegienka-Bochnacka
  • sekretarz – Krzysztof Lesiak

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.