Uchwała nr 6

Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Mieszkańcy Woli Gołkowskiej i Okolic
z dnia 7 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru członków Zarządu

 

§ 1

Walne Zgromadzenie dokonało jednogłośnego wyboru nowych władz na następujące stanowiska w Zarządzie:

  • prezes – Paweł Cąkała
  • wiceprezes – Agnieszka Roszkiewicz
  • wiceprezes – Antoni Rosłon
  • skarbnik – Tomasz Bekasiewicz
  • sekretarz – Agnieszka Dąbek
  • członek – Michał Siedlec
  • członek – Dorota Mroczek

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.