Uchwała nr 6

Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Mieszkańcy Woli Gołkowskiej i Okolic

w sprawie zmiany adresu siedziby Stowarzyszenia

§ 1

Na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Zarząd podjął decyzję o zmianie adresu siedziby Stowarzyszenia.

§ 2

Nowym adresem będzie Klub Kultury w Woli Gołkowskiej przy ul. Jemioły 11, 05-503.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.