Uchwała nr 5

Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Mieszkańcy Woli Gołkowskiej i Okolic
z dnia 7 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za lata 2015 i 2016

 

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Zarządu za lata 2015 i 2016 i zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej, Walne Zgromadzenie jednogłośnie zatwierdza sprawozdanie finansowe.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.