Uchwała nr 5

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Mieszkańcy Woli Gołkowskiej i Okolic

w sprawie wyboru nowego wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia

§ 1

Walne Zebranie Członków poprzez jawne głosowanie wybrało na stanowisko wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia – Jana Andrzeja Szubskiego.

  • Liczba głosów „za” – 10
  • Liczba głosów wstrzymujących się – 1
  • Liczba głosów „przeciw” – 0

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.