Uchwała nr 4

Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Mieszkańcy Woli Gołkowskiej i Okolic
z dnia 7 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działaności za lata 2015-2016

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu za działalności za lata 2015-2016 i zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalnością.

§ 2

Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia.