Uchwała nr 4

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Mieszkańcy Woli Gołkowskiej i Okolic

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok 2017 i zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie zatwierdza jednogłośnie sprawozdanie finansowe.

§ 2

Wynik finansowy za 2017 r. , czyli strata w kwocie 140 zł zostaje pokryta z funduszu statutowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.