Uchwała nr 3

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Mieszkańcy Woli Gołkowskiej i Okolic

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2017

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2017 i zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.