Uchwała nr 2

Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Mieszkańcy Woli Gołkowskiej i Okolic
z dnia 7 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

 

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

  1. Jarosław Zaremba
  2. Katarzyna Lenart

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.