Uchwała nr 1

Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Mieszkańcy Woli Gołkowskiej i Okolic
z dnia 7 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgomadzenia

 

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Daniela Słoniewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.