Harmonogram odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w sektorze 1 w 2018 roku, dotyczy miejscowości: Antoninów, Kuleszówka, Mieszkowo, Robercin, Wola Gołkowska.

Dzisiaj tj. 2019-02-12 wystawiamy:

Jutro tj. 2019-02-13  wystawiamy:

Uwaga! Odpady należy udostępnić przed godz. 7:00. Odpady nie wystawione (udostępnione) w terminie wynikającym z harmonogramu lub wystawione (udostępnione) po czasie przejazdu samochodu (śmieciarki) odbierane będą w kolejnym terminie zgodnie z harmonogramem.

Reklamacje należy zgłaszać następnego dnia roboczego po dniu, w którym usługa powinna być zrealizowana.

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wydział Gospodarki Odpadami
tel. 22 736 29 83, 736 29 84, 736 29 85, 736 29 88
go@piaseczno.eu
www.odpady.piaseczno.eu

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o.
05-500 Piaseczno ul. Techniczna 6
tel. 22 737 17 70, 737 18 80, 500 313 824
reklamacje.piaseczno@sitapiaseczno.pl

Uwaga!

  • W przypadku gromadzenia odpadów w pojemnikach lub workach niezgodnie z ich przeznaczeniem, odpady nie zostaną odebrane, a pojemnik zostanie oznakowany czerwoną kartką.
  • W przypadku gromadzenia odpadów w altanach śmietnikowych dostęp do altany musi być zapewniony od strony drogi, ulicy, w innych przypadkach odpady muszą być wystawione przed posesję. Załogi pojazdów mają zakaz wstępu na posesję w celu odebrania odpadów.
  • Odpady wielkogabarytowe i choinki odbierane są wyłącznie sprzed posesji. Odpady te nie będą odbierane z altan.
  • Zarządcy wspólnot mieszkaniowych, terenów zamkniętych itp. mają obowiązek zapewnić dostęp do altan śmietnikowych, zamkniętych odcinków ulic itp. w dniu odbioru odpadów zgodnie z podanym harmonogramem. W przypadku braku dostępu odpady nie zostaną odebrane.