SMWGiO

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Mieszkańcy Woli Gołkowskiej i Okolic.

10 września (poniedziałek) o godz. 19:00, w nowej świetlicy na terenie sportowo-rekreacyjnym, przy ul. Jemioły 11 w Woli Gołkowskiej odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Mieszkańcy Woli Gołkowskiej i Okolic.

Podczas zebrania podsumujemy dotychczasową działalność stowarzyszenia.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańcy Woli Gołkowskiej i Okolic

Szczegóły wydarzenia znajdziesz tutaj.