Klub Kultury Klub Seniora Klub Sportowy Rada Sołecka

Piknik rodzinny, inauguracyjne otwarcie Klubu Kultury w Woli Gołkowskiej

Dnia 10 czerwca 2017 r. na terenie rekreacyjno-sportowym odbył się piknik rodzinny z udziałem mieszkańców Woli Gołkowskiej i okolic. Podczas pikniku odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi inaugurujące otwarcie nowego Klubu Kultury w Woli Gołkowskiej. W uroczystości uczestniczyli m. in. Pani Maria Jolanta Batycka-Wąsik Wójt Gminy Lesznowola mieszkanka Woli Gołkowskiej, Pan Zdzisław Lis Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, Pan Antoni Rosłon Radny Gminy Piaseczno Sołtys Woli Gołkowskiej, siedmioro radnych Rady Miejskiej w Piasecznie na czele z przewodniczącym Panem Piotrem Obłozą, dyrektor Centrum Kultury w Piasecznie Pani Magdalena Gawrych, oraz v-ce dyrektor Pani Katarzyna Bernadcka-Hernik, dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piasecznie Pan Marek Frącz, z-ca dyrektora MOPS-u Pani Jolanta Klimkowska, naczelnicy wydziałów Gminy Piaseczno: Inwestycji – Pani Anna Bednarska, Spraw Socjalnych – Pani Mirosława Goch. Ponadto: opiekun Klubu Seniora – Pani Małgorzata Jankowska, siedmiu sołtysów okolicznych miejscowości, reprezentanci grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej w Głoskowie, którzy przeprowadzili szereg konkursów sprawnościowych oraz osoby zaangażowane w organizację i przygotowanie pikniku. Po przecięciu wstęgi mieliśmy okazję wysłuchać utworów ludowych w wykonaniu Pań i Panów z Klubu Seniora w Woli Gołkowskiej. Ponadto całą uroczystość uświetniły liczne atrakcje – gry i zabawy z Grupą Animki z Centrum Kultury w Piasecznie. Podczas pikniku wręczono nagrody oraz upominki dzieciom, które wzięły udział w konkursach plastycznych. Uwagę dzieci przykuł występ Magika Pana Konrada Modzelewskiego. Nad oprawą muzyczną czuwał DJ Marcus. Wspaniały tort ufundowała miejscowa cukierenka, Pani Urszula Jankowska, zaś ciastami własnych wypieków poczęstowali członkowie Klubu Seniora. W różnego rodzaju konkursach i zabawach mogły wziąść udział dzieci, dorośli oraz całe rodziny.

[folder-gallery fid=”13″ link=”file” orderby=”name”]