Informujemy, że na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Jemioły w Woli Gołkowskiej prowadzone są zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, przez nauczycieli Szkoły Podstawowej w Głoskowie.

Zajęcia o profilu sportowo-rekreacyjnym prowadzone są od poniedziałku do soboty przez:

  • P. Kaja Ożgo – poniedziałek w godz. 16:00 – 20:00, piątek w godz. 16:00 – 18:00
  • P. Anna Rajowska – środa i sobota w godz. 16:00 – 20:00
  • P. Łukasz Blacha – wtorek i czwartek w godz. 16:00 – 20:00

Zachęcamy dzieci i młodzież do korzystania z przedmiotowych zajęć, które finansuje Urząd Miasta i Gminy Piaseczno.