SMWGiO

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Mieszkańcy Woli Gołkowskiej i Okolic.

7 czerwca (środa) o godz. 19:30, w nowej świetlicy na terenie sportowo-rekreacyjnym, przy ul. Jemioły 11 w Woli Gołkowskiej odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Mieszkańcy Woli Gołkowskiej i Okolic.

Podczas zebrania podsumujemy dotychczasową działalność stowarzyszenia, a także dokonamy wyboru nowych władz.

Szczegóły wydarzenia znajdziesz tutaj.